పాత్రలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసే నటులు అరుదుగా ఉంటారు. అలాంటి క్వాలిటీస్ పుష్కలంగా ఉన్న నటుడు విక్రమ్. ముఖ్యంగా ‘శివపుత్రుడు, అపరిచితుడు, ఐ-మనోహరుడు’ వంటి సినిమాల్లో విక్రమ్ చేసిన మేకోవర్ గురించి ఎంత చెప్పినా

Read More