పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం సినిమాలకు కాస్త విరామం ఇచ్చి పాలిటిక్స్ తో ఫుల్ బిజీ అయిపోయాడు. పవన్ కిట్టీలో ‘ఓజీ, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, హరిహర వీరమల్లు‘ చిత్రాలున్నాయి. వీటిలో ముందుగా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చే

Read More