తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో టాప్ యాంకర్ అనగానే సుమ పేరే ముందుగా వినిపిస్తుంది. తన మాటల గారడీతో పలు ఛానెల్స్ లో పాపులర్ ప్రోగ్రామ్స్ కి యాంకర్ గా వ్యవహరిస్తుంది సుమ. ఇక.. సినిమాల

Read More