పవన్ కళ్యాణ్‌ మూడో భార్యకు కూడా విడాకులు ఇవ్వబోతున్నాడు అంటూ సోషల్ మీడియాతో కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. పాలిటిక్స్ లో ఉండటం వల్ల అవి ప్రతి పక్షాలకూ అస్త్రాలుగా మారాయి. ఇప్పటికే రాజకీయాల్లో

Read More

ఏ మాటల వెనక ఎవరి ప్రయోజనాలు దాగున్నాయో తెలుసుకోలేనంత వరకూ మనిషి మోసపోతూనే ఉంటాడు అంటాడో కమ్యూనిస్ట్ నేత. నిజమే.. ప్రతి మాటకూ ఆ మాట వాడిన వారి ప్రయోజనమో సొంత ఎజెండానో ఉంటాయి.

Read More