ఏ సినిమా మేకర్స్ కు అయినా తమ ప్రాజెక్ట్ పైనా, అవుట్ పుట్ పైనా చాలా నమ్మకమే ఉంటుంది. ఆ నమ్మకం నిజమా కాదా అనేది మొదటి ఆటకే తెలిసిపోతుంది. ఆ ఆట పడే

Read More

ఒకరేమో బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టి ఉన్నారు. మరొకరు ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాల్సిన స్టేజ్ లో ఉన్నారు. ఇద్దరికీ రొమాంటిక్ అన్న ఇమేజ్ ఉంది.అలాంటి ఇద్దరు కలిసి నటించినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ ను కూడా

Read More