లోక నాయకుడు కమల్ హాసన్ సినిమాల్లో భారతీయుడుకు ఎప్పటికీ ఓ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. శంకర్ డైరెక్షన్ లో పాతికేళ్ల క్రితం వచ్చిన ఈ చిత్రానికి ఇప్పుడు సీక్వెల్ తీస్తున్నారు. రెండేళ్ల క్రితమే స్టార్ట్

Read More