సినిమా సినిమాకీ మధ్య అస్సలు గ్యాప్ తీసుకోవడం అంటే విలక్షణ దర్శకుడు క్రిష్ కి ఇష్టం ఉండదు. కానీ.. పవన్ కళ్యాణ్ ‘హరి హర వీరమల్లు‘ విషయంలో అతని ప్రమేయం లేకుండానే గ్యాప్ వచ్చేసింది.

Read More