పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ లీడ్ చేసిన మూవీ ఆడు జీవితం ( గోట్‌ లైఫ్) . నజీబ్ అనే ఓ వ్యక్తి నిజ జీవిత గాధతో బెన్యామిన్ రాసిన గోట్ డేస్ నవల ఆధారంగా అవార్డ్

Read More