95వ ఆస్కార్ అవార్డ్స్ వేడుకల్లో ఇండియన్ సినిమా.. లేదూ మనవరకూ గర్వంగా చెప్పుకోవాలంటే మన తెలుగు సినిమా ఆర్ఆర్ఆర్ లోని నాటు నాటు పాటకు బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో ఆస్కార్ అవార్డ్ వచ్చేసింది.

Read More