కె.జె.ఏసుదాస్.. అమృతగళం అనే పదానికి ఆయన గాత్రమే నిర్వచనం. మధురగానంతో మరపురాని గీతాలెన్నో ఆలపించిన మనకాలపు లెజెండరీ సింగర్. ఏ భాషలో పాడినా ఆ సాహిత్య ఔన్నత్యాన్ని రెట్టింపు చేసిన ప్రతిభాశాలి. ఐదున్నర దశాబ్ధాలకు

Read More