డిహైడ్రేట్ కావడంతో షూటింగ్ లో కళ్ళు తిరిగి పడ్డ హీరో నాగశౌర్య..

AIG హాస్పిటల్ లో చికిత్స

ఆందోళన పడవలసిన అవసరం లేదు..
డీహైడ్రేషన్ వల్లే కళ్ళు తిరిగి పడ్డారు…
రేపు డిశ్చార్జ్ చేస్తాం… AIG వైద్యులు

, , ,