డైమండ్ రత్నబాబు.. మాటల రచయితగా తెలుగు తెరకు పరిచయమై.. ఆ తర్వాత దర్శకుడుగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంల ప్రతి సినిమాతోనూ ప్రేక్షకుల సహనానికీ పరీక్ష పెడుతున్నాడు. బుర్రకథ, సన్ ఆఫ్ ఇండియా..

Read More